Portfolio

COLECCIONES

Jaume Plensa, Apartment NYC

Jeppe Hein. Apartment NYC

Tomas Saraceno. Apartment NYC

Lynda Blenglis. Apartment NYC

Richard Aldrich. Miami house

José Dávila. Key Biscayne house

Alois Kronschlaeger. México DF

Santiago Parra. Apartment Madrid 

Ewan Halloway. Los Angeles

Courtesy David Kordansky Gallery

Carlos Silva. Oficina Buenos Aires

Enio Iommi. Eduardo Mac Entyre. Buenos Aires

PH: Ignacio Iasparra

Thilo Heinzmann, apartment NYC

Julian Schnabel, apartment NYC

Sinisia Kukec. Apartment Brickell Miami

Tomás Saraceno. Apartment Buenos Aires

Jeppe Hein. Apartment Buenos Aires

Mariana Sissia. Apartment Buenos Aires

Gregor Hildebrandt. Office South Beach, Miami

Xavier Veilhan. Apartment Bal Harbour, Miami

Nicolai Kasak. Apartment Miami

Eduardo Mac Entyre. Apartment Miami

Gregor Hildebrandt. Apartment NYC

Nicolas Garcia Uriburu. Buenos Aires

Luis. F. Benedit. Buenos Aires

PH: Ignacio Iasparra

Valeria Maggi. José Ignacio, Uruguay

Joaquin Boz. José Ignacio, Uruguay

Nicolas Bacal. Apartment Madrid

Tomas Saraceno. Apartment South Beach, Miami

Leandro Erlich. Apartment Lima